Nhân Vật LEGO Số 19

Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES     SKU: 71025
139,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
  • Kích cỡ: 10 x 1 x 15 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 71025

Thông tin sản phẩm:

Nhân Vật LEGO Số 19

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO MINIFIGURES
  • Kích cỡ: 10 x 1 x 15 cm
  • Độ tuổi: 5-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 71025
Nhân Vật LEGO Số 19

  

Đóng lại