Tàu Tốc Hành Hogwarts

Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER     SKU: 75955
3,999,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.85 x 54 cm
  • Độ tuổi: 8-14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75955

Thông tin sản phẩm:

Tàu Tốc Hành Hogwarts

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.85 x 54 cm
  • Độ tuổi: 8-14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75955
Tàu Tốc Hành Hogwarts

  

Đóng lại