Quảng Trường Trafalgar

Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE     SKU: 21045
3,179,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE
  • Kích cỡ: 19.1 x 9.1 x 35.4 cm
  • Độ tuổi: 12-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21045

Thông tin sản phẩm:

Quảng Trường Trafalgar

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGOARCHITECTURE
  • Kích cỡ: 19.1 x 9.1 x 35.4 cm
  • Độ tuổi: 12-99
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 21045
Quảng Trường Trafalgar

  

Đóng lại