Cây Liễu Roi Tại Hogwarts

Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER     SKU: 75953
3,799,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.4 x 48 cm
  • Độ tuổi: 8-14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75953

Thông tin sản phẩm:

Cây Liễu Roi Tại Hogwarts

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO HARRY POTTER
  • Kích cỡ: 28.2 x 7.4 x 48 cm
  • Độ tuổi: 8-14
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 75953
Cây Liễu Roi Tại Hogwarts

  

Đóng lại