Xe Cảnh Sát Xấu Xa

Thương hiệu: LEGO MOVIE     SKU: 70802
1,049,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

 • Thương hiệu: LEGO MOVIE
 • Kích cỡ: 19.1 x 7 x 35.4 cm
 • Độ tuổi: 10-16
 • Chất liệu: ABS plastic
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • Mã sản phẩm: 70802
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Xe Cảnh Sát Xấu Xa

Thông tin sản phẩm:

 • Thương hiệu: LEGO MOVIE
 • Kích cỡ: 19.1 x 7 x 35.4 cm
 • Độ tuổi: 10-16
 • Chất liệu: ABS plastic
 • Xuất xứ: TRUNG QUỐC
 • Mã sản phẩm: 70802
Xe Cảnh Sát Xấu Xa

  

Đóng lại