Giỏ hàng

Siêu anh hùng, Robot

 1. Robot Scorponok RID phiên bản chiến binh
  -70%
  Robot Scorponok RID phiên bản chiến binh

  SKU: B7041/B0070

  Giá đặc biệt 120,000 VNĐ Regular Price 399,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 2. Robot SOUNDWAVE RID phiên bản biến đổi siêu tốc
  -70%
  Robot SOUNDWAVE RID phiên bản biến đổi siêu tốc

  SKU: C2339/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
 3. Robot STRONGARM RID phiên bản biến đổi siêu tốc
  -70%
  Robot STRONGARM RID phiên bản biến đổi siêu tốc

  SKU: C2338/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 4. Robot HEATSEEKER RID phiên bản biến đổi siêu tốc
  -70%
  Robot HEATSEEKER RID phiên bản biến đổi siêu tốc

  SKU: C2337/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 5. Robot SIDESWIPE RID phiên bản biến đổi Siêu Tốc Robot SIDESWIPE RID phiên bản biến đổi Siêu Tốc
  -70%
  Robot SIDESWIPE RID phiên bản biến đổi Siêu Tốc

  SKU: C0899/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 6. Robot Sidewipe ninja 2 RID phiên bản biến đổi siêu tốc
  -70%
  Robot Sidewipe ninja 2 RID phiên bản biến đổi siêu tốc

  SKU: B6807/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 7. Robot Quillfire RID phiên bản biến đổi siêu tốc
  -70%
  Robot Quillfire RID phiên bản biến đổi siêu tốc

  SKU: B4653/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 8. Robot Bumblebee RID phiên bản biến đổi siêu tốc thế hệ 2
  -70%
  Robot Bumblebee RID phiên bản biến đổi siêu tốc thế hệ 2

  SKU: B4650/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 9. Robot Decepticon Fracture RID phiên bản biến đổi siêu tốc
  -70%
  Robot Decepticon Fracture RID phiên bản biến đổi siêu tốc

  SKU: B1732/B0068

  Giá đặc biệt 132,000 VNĐ Regular Price 439,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 10. Robot Legion Starscream phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot Legion Starscream phiên bản chiến sĩ

  SKU: C0264/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
 11. Robot Legion Springload phiên bản chiến sĩ Robot Legion Springload phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot Legion Springload phiên bản chiến sĩ

  SKU: C0263/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
 12. Robot LEGION BISK RID phiên bản chiến sĩ Robot LEGION BISK RID phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot LEGION BISK RID phiên bản chiến sĩ

  SKU: B9095/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 13. Robot Groundbuster RID phiên bản chiến sĩ sĩ
  -70%
  Robot Groundbuster RID phiên bản chiến sĩ sĩ

  SKU: B7046/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 14. Robot ThunderHoof RID phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot ThunderHoof RID phiên bản chiến sĩ

  SKU: B4683/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 15. Robot ClampDown RID phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot ClampDown RID phiên bản chiến sĩ

  SKU: B4682/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
 16. Robot WindBlade RID phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot WindBlade RID phiên bản chiến sĩ

  SKU: B4681/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 17. Robot Sideswipe phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot Sideswipe phiên bản chiến sĩ

  SKU: B2977/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 18. Robot Fixit phiên bản chiến sĩ
  -70%
  Robot Fixit phiên bản chiến sĩ

  SKU: B1725/B0065

  Giá đặc biệt 84,000 VNĐ Regular Price 279,000 VNĐ