Giỏ hàng

NHÂN VẬT/CHỦ ĐỀ

 1. HG 1/144 GUNDAM BARBATOS & LONG DISTANCE TRANSPORT BOOSTER K
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM BARBATOS & LONG DISTANCE TRANSPORT BOOSTER K

  SKU: 201891

  2,249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. MG 1/100 RX-78-4 GUNDAM
  Tạm hết hàng
  MG 1/100 RX-78-4 GUNDAM

  SKU: 120466

  1,249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. 1/144 HGUC SAZABI1/144 HGUC SAZABI
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC SAZABI

  SKU: 154499

  1,249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. HG SHIRANUI AKATSUKI GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG SHIRANUI AKATSUKI GUNDAM

  SKU: 141041

  1,099,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. HG OOWASHI AKATSUKI GUNDAMHG OOWASHI AKATSUKI GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG OOWASHI AKATSUKI GUNDAM

  SKU: 141910

  1,099,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. 1/144 HGUC RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE)+UNICORN HEAD
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE)+UNICORN HEAD

  SKU: 163114

  1,049,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. 1/144 HGUC GEARA ZURU(BODY GUARD TYPE)
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC GEARA ZURU(BODY GUARD TYPE)

  SKU: 167088

  899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. HG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAMHG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAM

  SKU: 209427

  899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. HG 1/144 STRIKER GN-X
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 STRIKER GN-X

  SKU: 221055

  899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Bé cưng khóc nhè

  SKU: DW8130

  839,000 VNĐ
 11. Tập làm bác sĩ

  SKU: DW8739

  819,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 12. HG 1/144 GUNDAM ASTRAY RED FRAME (FLIGHT UNIT)
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM ASTRAY RED FRAME (FLIGHT UNIT)

  SKU: 183668

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. 1/144 HGUC MS-06R-2 ZAKU JOHNNY RIDDEN CUSTOM
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC MS-06R-2 ZAKU JOHNNY RIDDEN CUSTOM

  SKU: 186562

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 14. HG 1/144 EFREET SCHNEID
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 EFREET SCHNEID

  SKU: 216738

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. HG 1/144 GUNDAM ASTAROTH RINASCIMENTOHG 1/144 GUNDAM ASTAROTH RINASCIMENTO
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM ASTAROTH RINASCIMENTO

  SKU: 216739

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. 1/144 HGAC WING GUNDAM ZERO
  Tạm hết hàng
  1/144 HGAC WING GUNDAM ZERO

  SKU: 186522

  749,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. HG 1/144 GUNDAM DANTALION
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM DANTALION

  SKU: 216381

  749,000 VNĐ
  Đã hết hàng