Giỏ hàng

NHÂN VẬT/CHỦ ĐỀ

 1. Mô hình GEN-PW Mô hình Battleslash dòng Legends
  -30%
  Mô hình GEN-PW Mô hình Battleslash dòng Legends

  SKU: E1157/E0602

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 2. Đồ chơi GEN-PW Mô hình Windcharger dòng Legends
  -30%
  Đồ chơi GEN-PW Mô hình Windcharger dòng Legends

  SKU: E1156/E0602

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 3. Đồ chơi GEN-PW Mô hình Beachcomber dòng Legends
  Tạm hết hàng
  Đồ chơi GEN-PW Mô hình Beachcomber dòng Legends

  SKU: E0900/E0602

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. Đồ chơi GEN-PW Mô hình Dinobot Slash dòng Legends
  Tạm hết hàng
  Đồ chơi GEN-PW Mô hình Dinobot Slash dòng Legends

  SKU: E0896/E0602

  Giá đặc biệt 209,000 VNĐ Regular Price 299,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. Robot cao cấp Dreadwind
  -30%
  Robot cao cấp Dreadwind

  SKU: E1124/E0595

  Giá đặc biệt 398,000 VNĐ Regular Price 569,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 6. Bé cưng tập ăn - Jennie

  SKU: E0586

  849,000 VNĐ
 7. Mô hình siêu anh hùng STARLORD cỡ lớn
  Tạm hết hàng
  Mô hình siêu anh hùng STARLORD cỡ lớn

  SKU: E1427/E0570

  Giá đặc biệt 111,000 VNĐ Regular Price 369,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. Mô hình siêu anh hùng THOR cỡ lớn
  Tạm hết hàng
  Mô hình siêu anh hùng THOR cỡ lớn

  SKU: E1424/E0570

  Giá đặc biệt 111,000 VNĐ Regular Price 369,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. Mô hình siêu anh hùng CAPTAIN AMERICA cỡ lớn
  Tạm hết hàng
  Mô hình siêu anh hùng CAPTAIN AMERICA cỡ lớn

  SKU: E1421/E0570

  Giá đặc biệt 111,000 VNĐ Regular Price 369,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. Mô hình siêu anh hùng IRON MAN cỡ lớn
  Tạm hết hàng
  Mô hình siêu anh hùng IRON MAN cỡ lớn

  SKU: E1410/E0570

  Giá đặc biệt 111,000 VNĐ Regular Price 369,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. Robot biến đổi Octopunch dòng năng lượng cơ bản Robot biến đổi Octopunch dòng năng lượng cơ bản
  -50%
  Robot biến đổi Octopunch dòng năng lượng cơ bản

  SKU: E1119/E0566

  Giá đặc biệt 100,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 12. Robot biến đổi Bomb Burst dòng năng lượng cơ bản Robot biến đổi Bomb Burst dòng năng lượng cơ bản
  -50%
  Robot biến đổi Bomb Burst dòng năng lượng cơ bản

  SKU: E1118/E0566

  Giá đặc biệt 100,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 13. Mô hình TranRobot biến đổi Decepticon Bludgeon dòng năng lượ
  -50%
  Mô hình TranRobot biến đổi Decepticon Bludgeon dòng năng lượ

  SKU: E1117/E0566

  Giá đặc biệt 100,000 VNĐ Regular Price 199,000 VNĐ
 14. Robot biến đổi Metalhawk dòng năng lượng cơ bản Robot biến đổi Metalhawk dòng năng lượng cơ bản
  -50%
  Robot biến đổi Metalhawk dòng năng lượng cơ bản

  SKU: E1113/E0566

  Giá đặc biệt 115,000 VNĐ Regular Price 229,000 VNĐ
 15. Robot biến đổi Skullgrin dòng năng lượng cơ bản Robot biến đổi Skullgrin dòng năng lượng cơ bản
  -50%
  Robot biến đổi Skullgrin dòng năng lượng cơ bản

  SKU: E1112/E0566

  Giá đặc biệt 115,000 VNĐ Regular Price 229,000 VNĐ
 16. Robot biến đổi CloudBurst dòng năng lượng cơ bản Robot biến đổi CloudBurst dòng năng lượng cơ bản
  -50%
  Robot biến đổi CloudBurst dòng năng lượng cơ bản

  SKU: E1110/E0566

  Giá đặc biệt 115,000 VNĐ Regular Price 229,000 VNĐ
  Chỉ bán tại cửa hàng
 17. HANA ĐÁNG YÊU

  SKU: E0499

  549,000 VNĐ
 18. EG - Búp bê Twilight Sparkle
  -40%
  EG - Búp bê Twilight Sparkle

  SKU: E0671/E0349

  Giá đặc biệt 239,000 VNĐ Regular Price 399,000 VNĐ