Giỏ hàng

NHÂN VẬT/CHỦ ĐỀ

 1. HG 1/144 STRIKER GN-X
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 STRIKER GN-X

  SKU: 221055

  899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. HG 1/144 GUNDAM ASTAROTH RINASCIMENTOHG 1/144 GUNDAM ASTAROTH RINASCIMENTO
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM ASTAROTH RINASCIMENTO

  SKU: 216739

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. HG 1/144 EFREET SCHNEID
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 EFREET SCHNEID

  SKU: 216738

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. HG 1/144 GUNDAM DANTALION
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM DANTALION

  SKU: 216381

  749,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. HG 1/144 BARZAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 BARZAM

  SKU: 215640

  699,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. HG 1/144 HELMWIGE REINCAR
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 HELMWIGE REINCAR

  SKU: 212962

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS REX
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS REX

  SKU: 212197

  649,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. HG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAMHG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAM

  SKU: 209427

  899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. HGUC 1/144 GYAN
  Tạm hết hàng
  HGUC 1/144 GYAN

  SKU: 206317

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. HG 1/144 MS OPTION SET 4 & UNION MOBILE WORKERHG 1/144 MS OPTION SET 4 & UNION MOBILE WORKER
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 MS OPTION SET 4 & UNION MOBILE WORKER

  SKU: 204180

  249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. HG 1/144 GUNDAM BARBATOS & LONG DISTANCE TRANSPORT BOOSTER K
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM BARBATOS & LONG DISTANCE TRANSPORT BOOSTER K

  SKU: 201891

  2,249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 12. 1/144 HGUC RX-77-2 GUNCANNON
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC RX-77-2 GUNCANNON

  SKU: 196715

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. 1/144 HGUC MS-06R-2 ZAKU JOHNNY RIDDEN CUSTOM
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC MS-06R-2 ZAKU JOHNNY RIDDEN CUSTOM

  SKU: 186562

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 14. 1/144 HGAC WING GUNDAM ZERO
  Tạm hết hàng
  1/144 HGAC WING GUNDAM ZERO

  SKU: 186522

  749,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. HG 1/144 GUNDAM ASTRAY RED FRAME (FLIGHT UNIT)
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM ASTRAY RED FRAME (FLIGHT UNIT)

  SKU: 183668

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. HG 1/144 R11 LaGOWEHG 1/144 R11 LaGOWE
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 R11 LaGOWE

  SKU: 175301

  649,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. HG 1/144 R08 CALAMITY GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 R08 CALAMITY GUNDAM

  SKU: 173917

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. HG 1/144 R04 BLITZ GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 R04 BLITZ GUNDAM

  SKU: 173369

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng