Giỏ hàng

Đồ chơi lắp ráp

 1. HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS REX
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM BARBATOS LUPUS REX

  SKU: 212197

  649,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 2. Ngục Tối Bí Ẩn
  Tạm hết hàng
  Ngục Tối Bí Ẩn

  SKU: 21119

  729,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 3. Ngôi Nhà Farnsworth
  Tạm hết hàng
  Ngôi Nhà Farnsworth

  SKU: 21009

  2,419,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 4. HG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAMHG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 STRIKE FREEDOM GUNDAM

  SKU: 209427

  899,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 5. HGUC 1/144 GYAN
  Tạm hết hàng
  HGUC 1/144 GYAN

  SKU: 206317

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 6. MG 1/100 FREEDOM GUNDAM Ver.2.0
  Tạm hết hàng
  MG 1/100 FREEDOM GUNDAM Ver.2.0

  SKU: 204883

  1,999,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 7. HG 1/144 MS OPTION SET 4 & UNION MOBILE WORKERHG 1/144 MS OPTION SET 4 & UNION MOBILE WORKER
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 MS OPTION SET 4 & UNION MOBILE WORKER

  SKU: 204180

  249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 8. HG 1/144 GUNDAM BARBATOS & LONG DISTANCE TRANSPORT BOOSTER K
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM BARBATOS & LONG DISTANCE TRANSPORT BOOSTER K

  SKU: 201891

  2,249,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 9. 1/100 GUNDAM BARBATOS1/100 GUNDAM BARBATOS
  Tạm hết hàng
  1/100 GUNDAM BARBATOS

  SKU: 201886

  1,149,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 10. 1/144 HGUC RX-178 GUNDAM MK-Ⅱ(AEUG)
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC RX-178 GUNDAM MK-Ⅱ(AEUG)

  SKU: 201311

  699,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 11. 1/144 HGUC RX-77-2 GUNCANNON
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC RX-77-2 GUNCANNON

  SKU: 196715

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 12. MG 1/100 GUNDAM ASTRAY BLUE FLAME DMG 1/100 GUNDAM ASTRAY BLUE FLAME D
  Tạm hết hàng
  MG 1/100 GUNDAM ASTRAY BLUE FLAME D

  SKU: 194359

  2,099,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 13. Xe tải chở máy bay

  SKU: 1866

  549,000 VNĐ
 14. 1/144 HGUC MS-06R-2 ZAKU JOHNNY RIDDEN CUSTOM
  Tạm hết hàng
  1/144 HGUC MS-06R-2 ZAKU JOHNNY RIDDEN CUSTOM

  SKU: 186562

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 15. 1/144 HGAC WING GUNDAM ZERO
  Tạm hết hàng
  1/144 HGAC WING GUNDAM ZERO

  SKU: 186522

  749,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 16. HG 1/144 GUNDAM ASTRAY RED FRAME (FLIGHT UNIT)
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 GUNDAM ASTRAY RED FRAME (FLIGHT UNIT)

  SKU: 183668

  799,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 17. HG 1/144 R11 LaGOWEHG 1/144 R11 LaGOWE
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 R11 LaGOWE

  SKU: 175301

  649,000 VNĐ
  Đã hết hàng
 18. HG 1/144 R08 CALAMITY GUNDAM
  Tạm hết hàng
  HG 1/144 R08 CALAMITY GUNDAM

  SKU: 173917

  549,000 VNĐ
  Đã hết hàng