COMBO Bộ bút sáp 24 màu - Bút chì 24 màu dạng dài

Thương hiệu: CRAYOLA     SKU: CBB
238,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: CRAYOLA
  • Kích cỡ: 3 x 9 x 21 cm
  • Độ tuổi: 3-6
  • Chất liệu: sáp màu và chì
  • Mã sản phẩm: CBB

Thông tin sản phẩm:

COMBO Bộ bút sáp 24 màu - Bút chì 24 màu dạng dài

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: CRAYOLA
  • Kích cỡ: 3 x 9 x 21 cm
  • Độ tuổi: 3-6
  • Chất liệu: sáp màu và chì
  • Mã sản phẩm: CBB
COMBO Bộ bút sáp 24 màu - Bút chì 24 màu dạng dài

  

Đóng lại