Chú Khủng Long Đầu Tiên

Thương hiệu: LEGO DUPLO     SKU: 30325
99,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO DUPLO
  • Độ tuổi: 1-3
  • Chất liệu: Nhựa
  • Xuất xứ: HUNGARY
  • Mã sản phẩm: 30325

Thông tin sản phẩm:

Chú Khủng Long Đầu Tiên

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO DUPLO
  • Độ tuổi: 1-3
  • Chất liệu: Nhựa
  • Xuất xứ: HUNGARY
  • Mã sản phẩm: 30325
Chú Khủng Long Đầu Tiên

  

Đóng lại