Chiến Giáp Titan Của Lloyd

Thương hiệu: LEGO NINJAGO     SKU: 70676
2,939,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO NINJAGO
  • Kích cỡ: 37.8 x 7.05 x 35.4 cm
  • Độ tuổi: 9-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70676

Thông tin sản phẩm:

Chiến Giáp Titan Của Lloyd

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO NINJAGO
  • Kích cỡ: 37.8 x 7.05 x 35.4 cm
  • Độ tuổi: 9-11
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 70676
Chiến Giáp Titan Của Lloyd

  

Đóng lại