Chiến binh thú ZW21 ANKYROX

Thương hiệu: ZOIDS     SKU: 972143
649,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

Chiến binh thú ZW21 ANKYROX
  • Thương hiệu: ZOIDS
  • Kích cỡ: 220 x 75 x 295 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: VIỆT NAM
  • Mã sản phẩm: 972143

Thông tin sản phẩm:

Chiến binh thú ZW21 ANKYROX

Thông tin sản phẩm:

Chiến binh thú ZW21 ANKYROX
  • Thương hiệu: ZOIDS
  • Kích cỡ: 220 x 75 x 295 cm
  • Độ tuổi: 6-11
  • Xuất xứ: VIỆT NAM
  • Mã sản phẩm: 972143
Chiến binh thú ZW21 ANKYROX

  

Đóng lại