Bộ Lắp Ráp Bắc Cực

Thương hiệu: LEGO CITY     SKU: 850932
649,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Độ tuổi: -
  • Chất liệu: ABS plastic
  • Mã sản phẩm: 850932

Thông tin sản phẩm:

Bộ Lắp Ráp Bắc Cực

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CITY
  • Độ tuổi: -
  • Chất liệu: ABS plastic
  • Mã sản phẩm: 850932
Bộ Lắp Ráp Bắc Cực
Đóng lại