Bộ kết nối cảm biến phụ (bổ sung cho 9797)

Thương hiệu: EDUCATION     SKU: 9799
2,999,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

Bộ tích hợp Vernier NXT Adaptor cho phép các cảm biến Vernier làm việc trên hệ thống Robot LEGO MINDSTORMS NXT. Có hơn 30 bộ cảm biến để đo lường mọi thứ, mức độ tia cực tím, pH và nhiều hơn thế nữa.
  • Thương hiệu: EDUCATION
  • Kích cỡ: 10 x 120 x 130 cm
  • Độ tuổi: 8-11
  • Mã sản phẩm: 9799
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

Bộ kết nối cảm biến phụ (bổ sung cho 9797)

Thông tin sản phẩm:

Bộ tích hợp Vernier NXT Adaptor cho phép các cảm biến Vernier làm việc trên hệ thống Robot LEGO MINDSTORMS NXT. Có hơn 30 bộ cảm biến để đo lường mọi thứ, mức độ tia cực tím, pH và nhiều hơn thế nữa.
  • Thương hiệu: EDUCATION
  • Kích cỡ: 10 x 120 x 130 cm
  • Độ tuổi: 8-11
  • Mã sản phẩm: 9799
Bộ kết nối cảm biến phụ (bổ sung cho 9797)

  

Đóng lại