Bộ Gạch Classic Ý tưởng

Thương hiệu: LEGO CLASSIC     SKU: 11001
Regular Price 399,000 VNĐ Giá đặc biệt 239,000 VNĐ -40%
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: LEGO CLASSIC
  • Kích cỡ: 140 x 60 x 160 cm
  • Độ tuổi: 4-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 11001

Thông tin sản phẩm:

Bộ Gạch Classic Ý tưởng

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: LEGO CLASSIC
  • Kích cỡ: 140 x 60 x 160 cm
  • Độ tuổi: 4-6
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Mã sản phẩm: 11001
Bộ Gạch Classic Ý tưởng

  

Đóng lại