Bạn thường mong chờ điều gì khi quyết định mua 1 món đồ chơi cho trẻ? Việc tặng trẻ 1 món đồ chơi để mua sự thích thú vì có món quà mới là chưa đủ. Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ chơi và giúp trẻ phát triển tư duy từ việc hình thành hứng thú của sự tham gia thực sự khi chơi.

Xem thêmLàm sao để trẻ luôn "yêu mến" đồ chơi của mình?