Cho trẻ sự lựa chọn có thể giúp trẻ nhận ra vai trò của mình cũng như giúp trẻ quyết định trên suy nghĩ của trẻ.

Xem thêmThay vì áp đặt, bạn hãy cho trẻ có cơ hội được lựa chọn