Ít ai biết rằng đây là 1 trong 14 nỗi sợ được ghi nhận trong sự phát triển ở trẻ nhỏ. Nó là 1 phần của tiến trình phát triển bình thường. 

Xem thêmTrẻ cũng có cảm giác “sợ thua” khi chơi đùa, bạn có biết không?