17 Wing Zero EW

Thương hiệu: GUNDAM     SKU: GD194380
899,000 VNĐ
Đơn vị: PC

Thông tin sản phẩm

  • Thương hiệu: GUNDAM
  • Độ tuổi: 8-11
  • Chất liệu: Nhựa
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Mã sản phẩm: GD194380
Hết Hàng

Thông tin sản phẩm:

17 Wing Zero EW

Thông tin sản phẩm:

  • Thương hiệu: GUNDAM
  • Độ tuổi: 8-11
  • Chất liệu: Nhựa
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Mã sản phẩm: GD194380
17 Wing Zero EW

  

Đóng lại